VTI:s nationella projektdatabas

Normal view MARC view ISBD view

Förstudie av effektsamband för klimatanpassning inom transportsektorn

Andersson-Sköld, Yvonne | Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704.
Sponsors, duration, budget: Trafikverket; 2018-04-01 -- 2019-12-12Registration number: Trafikverket 2018/41080.Subject(s): Climate change | Road network | Railway network | Risk assessmentAbstract: I detta projekt rör en förstudie som ska ta fram grunden för en analysmetodik för att stödja Trafikverkets planering av klimatanpassningsåtgärder. Målet med analysmetodiken är att kunna bedöma om, och var, åtgärder bör vidtas för att dessa ska vara samhällsekonomiskt effektiva. Förstudien kommer vara fokuserad på effektsamband kopplade till klimatrelaterade risker idag, på mellanlång och lång sikt (omkring sekelskiftet). Någon översyn av de samhällsekonomiska värderingarna (ASEK-värden) ingår inte i förstudien.
| VTI:s bibliotek | Kontakta oss | VTI | Contact us | VTI Library|

Powered by Koha