VTI National Transport Research Database

Omställbara vägmärken (Aktive road signs)

  • Eriksson, Sören
  • Skärmteknik Svenska AB, Svenskt företag eller organisation, 556242-2070
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-07-10 -- 2008-04-30 ; 900000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200602043
Subject(s): Abstract: Vägverket och kommunererna har en ambition att öka användningen av omställbara vägmärken till exempel för ändringsbara hastigheter, vid skolbussar, vägarbetsplatser och övergångsställen. Det största hindret för en nationell utbyggnad är kostnaden. De lysdiodskyltar som används i dag är kostsamma både i inköp och drift. Målet är att ta fram en ny typ av skylt, baserad på de standardskyltar som finns i dag men som har en prisnivå tillräckligt låg, både i inköp och drift. I projektet kommer man i ett första steg ta fram enkla skyltar i demonstrationssyfte. I nästa steg skall skyltar för fälttester på ett antal platser runt om i Sverige tas fram. .Abstract: The Swedish Road Administration would like to use variable road signs for many applikations at a large number of places. However, the installation and operational costs of these signs is a significant barrier for a broader implementation. The project will at a first stage develop demonstration signs. In the next stage field demonstration of willtake place.
Item type:

Powered by Koha