VTI National Transport Research Database

Jämställdhet och hållbarhet: glappet mellan politik och praktik i transportsektorn (Gender equality and sustainability: the gap between politics and practice in the transport sector)

  • Polk, Merritt
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-12-05 -- 2013-01-15 Registration number:
  • Vinnova 200603334
Subject(s): Abstract: Målet är att förklara varför jämställdhetsarbetet inom transportsektorn inte gett bättre resultat trots många års satsningar. Syftet är att analysera hur ökad jämställdhet inom sektorn skulle kunna främja mer hållbara lösningar, samt utveckla konkreta strategier för att uppnå jämställdhetsintegrering. Resultat är en utvärdering av regeringens senaste transportproposition angående jämställdhet, och en kartläggning av möjliga alternativa åtgärder och strategier som bäst skulle kunna motverka de hinder som finns inom sektorn mot jämställdhetsintegrering. Uppläggning och genomförande Projektet analyserar skillnader i uppfattningar mellan kvinnor och män kring hur man bäst ska uppnå ett hållbart transportsystem och är baserat på intervjuer och deltagande metoder.Abstract: Goals/targets The overall aim of this project is to develop concrete strategies to achieve more gender equality in the transport sector. Result and effects This project will evaluate the practical outcome of current political measures to attain both gender equality and sustainable transport and develop methods for a more efficient integration of gender equality in practice. Planning and implementing This project will be based on interviews and focus group work to develop practical strategies to promote more gender equality in the transport sector.
Item type:

Powered by Koha