VTI National Transport Research Database

Analys av godstransportefterfrågan med rumsliga allmänna jämviktsmodeller (fortsättningsanslag) (Analysis of goods transport demand by spatial computable general equilibrium models (continuation))

  • Lundqvist, Lars
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-11-15 -- 2008-06-30 ; 960000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200603352
Subject(s): Abstract: Syftet med detta projekt är att utveckla dynamiska, rumsliga och beräkningsbara allmänna jämviktsmodeller för analys av hur godstransportefterfrågan, regional struktur och hela samhällsekonomin är ömsesidigt beroende av varandra. Denna typ av allmänna jämviktsmodeller är under stark utveckling i många länder över hela världen. Målet för forskningsprojektet är att det skall resultera i operationella modeller för integrerad analys av infrastruktur, transporter och samhällsekonomi. Projektet leder till ökad kunskap om möjligheter och begränsningar hos dynamiska rumsliga allmänna jämviktsmodeller som en viktig komponent i framtida godstransportprognossystem. Resultaten skall belysa ömsesidiga beroenden mellan transportsystem och samhällsekonomi: effektivitet (välfärd), inverkan på olika regioner, producenter och konsumenter (välfärdens fördelning) samt, indirekt, effekter på miljön. Sammantaget ger forskningen således förbättrade möjligheter att bedöma samband mellan transportpolitik och hållbar tillväxt.Abstract: The purpose of this project is to develop dynamic, spatial and computable general equilibrium (SCGE) models for analyses of mutual interactions between goods transport demand, regional structure and the overall economy. This type of general equilibrium models is under rapid development in many countries all over the world. The project aim is to develop operational models for integrated analysis of infrastructure, transport and economic development. The project shall result in improved knowledge on the potential and limitations of dynamic SCGE models as an important component in future goods transport forecasting systems. The results should elucidate the mutual dependencies between transport policy, the transport systems and the economy: efficiency (welfare), impacts on regions, producers and consumers (distribution of welfare) and, indirectly, impacts on the environment. The project shall result in improved knowledge on the potential and limitations of dynamic SCGE models as an important component in future goods transport forecasting systems. The results should elucidate the mutual dependencies between transport policy, the transport systems and the economy: efficiency (welfare), impacts on regions, producers and consumers (distribution of welfare) and, indirectly, impacts on the environment.
Item type:

Powered by Koha