VTI National Transport Research Database

21.9 Utvärdering av pistmaskin i vägområdet, utan TMA

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2010-11-30 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:33031
  • Trafikverket 2010/10567
Subject(s): Online resources: Abstract: Avsikten med projektet är att med en pistmaskin försedd med ett röjningsaggregat utföra röjning/slåtter av sidoområdet. Röjning sker utan att påverka kringliggande trafik. Under 2009 kommer pistmaskinen att kompletteras med ett kantstolpsröjningsaggregat.
Item type:

Powered by Koha