VTI National Transport Research Database

6:e internationella Symposiet, kapacitet i vägtrafikanläggningar 2011 (HMC 2011) (6th international Symposium on Highway Capacity and Quality of service 2011 (HMC 2011))

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-07-01 -- 2011-12-31 ; 280000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:28403
Subject(s): Online resources: Abstract: Transportation Research Board (TBR) och dess kommitté Highway Capacity and Quality of Service organiserar internationella symposier med fokus på forskning om kapacitet och därmed sammanhängande trafikeffekter i vägtrafikanläggningar. Sommaren 2011 äger symposiet rum i Sverige. KTH kommer att vara lokala värdar, med support från Vägverket. Detta projekt syftar till genomförandet av symposiet "6th International Symposium on Highway Capacity And Quality of Service 2011 (HCM 2011)". Sverige har deltagit vid de fem tidigare symposierna med föredrag och lägesrapporter om svenska forskningsresultat. Vid symposierna har nya forskningsresultat och deras tillämpningar presenterats och diskuterats med fokus på anläggning och drift av effektiva och säkra trafikanläggningar. Symposiet kommer att stimulera och stärka svensk forskning och utveckling inom området till nytta för forskare och myndigheter. Bättre metoder och modeller för dimensionering, styrning och konsekvensanalys kommer att leda till mer effektiv design och drift av vägtrafikanläggningar och därmed minska trafikanternas kostnader, såväl som investerings- och underhållskostnader. Symposiet kommer att ge Vägverket goda möjligheter till exponering och internationella kontakter på det aktuella området.Abstract: Realization of the 6th International Symposium on Highway Capacity And Quality of Service 2011 (HCM 2011)
Item type:

Powered by Koha