VTI National Transport Research Database

Aktiv viktkontroll för transportfordon (Truck Cargo Weight Control)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-09-01 -- 2009-12-31 ; 3800000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2008:87981
Subject(s): Online resources: Abstract: Godstransport med lastbil är en mycket vanlig företeelse i dagens samhälle. Ofta är dessa fordon över- eller felaktigt lastade. Detta medför ett ökat vägslitage, vilket leder till ökat vägunderhåll, minskad trafiksäkerhet och konkurrensfördelar. Implementationen av ett integrerat system för aktiv viktkontroll kommer att minska detta problem. Problemet är för stort för att någon enskild aktör skall kunna lösa det. Därför har fyra stora svenska aktörer enats om att tillsammans implementera ett system för aktiv viktkontroll. Slutresultatet kommer att demonstreras på ITS World Congress 2009.Abstract: Today, the main distribution method for goods within Europe is by truck. These vehicles are often either overloaded or the load has been incorrectly distributed. These problems result in increased wear and tear of the road network, which leads to higher maintenance costs. It is also a road safety issue and provides illegal competitive advantages. The development of an integrated system for active cargo weight control will reduce these problems. The task is too extensive to be handled by one single party. Four Swedish companies have therefore agreed to jointly develop such a weight control system. The result will be presented at the ITS World Congress in 2009.
Item type:

Powered by Koha