VTI National Transport Research Database

Beläggning GPS koppling koordinater/löpande mängd

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-01 -- 2009-12-31 ; 100000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:11830
Subject(s): Abstract: GPS ska användas för att mäta in uh-beläggningarna. En koppling måste finnas mellan koordinater och löpande längd för att man ute på vägen skall hitta. Kopplingarna mellan PLS-beläggning, VUH, PMS och NVDB måste också fungera. Resultatet förväntas bli effektivare hantering av uh-beläggningarna.
Item type:

Powered by Koha