VTI National Transport Research Database

Brunvit vägvisning (Road guidance to POI)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-04 -- 2009-12-31 ; 60000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:15461
Subject(s): Abstract: Projektet startade våren 2008 i syfte att utveckla en tjänst med information om turistiskt intressanta besöksmål på webb och i Navigation/GPS-utrustning. Del 2 av projektet ska utreda hur datalagring ska redovisas tekniskt. Hur fångas datan, samt hur förvaltas och tillhandahålls den. Den ska även utreda informationsförvaltning – vilken myndighet är föreskrivande och tekniskt. Slutligen ska en demonstrationswebb skapas.Abstract: Vägverkets responsibility for road guidance to POI
Item type:

Powered by Koha