VTI National Transport Research Database

Bränsleceller i vägmiljön - Bränslecellsdrivna skyltvagnar

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-10-10 -- 2009-12-26 ; 134000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:32497
Subject(s): Abstract: Projektet med att använda bränsleceller vid drift av skyltvagnar går framförallt ut på att utröna om bränslecellshanteringen är lämplig i vägmijön samt för utrustning i och kring denna miljö. Vidare kommer en enklare miljö och energijämförelse att vara en del av studien.
Item type:

Powered by Koha