VTI National Transport Research Database

Bränsleförbrukning samt metoder för att beräkna/redovisa bränsleförbrukning från tunga arbetsmaskiner (Methods for estimating fuel consumption from NRMM)

  • Hovmark, Sten
  • AVL MTC Motortestcenter AB, Svenskt företag eller organisation, 556548-1867
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-30 -- 2009-12-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:24410, 2009/24410
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med detta projekt är att skapa ökad kunskap om tunga arbetsmaskiners bränsleförbrukning. Detta inkluderar även eventuella befintliga metoder för mätning av bränsleförbrukning i syfte att jämföra olika maskiner med varandra.Abstract: The purpose of the project is to increase the knowledge about the fuel consumption of large diesel fueled non-road mobile machinery. This also includes studies of any presumptive methods of measuring fuel consumption from large diesel fueled non-road mobile machinery and to compare the fuel efficiency between different machines.
Item type:

Powered by Koha