VTI National Transport Research Database

Fullskaletest vägyta

  • Eriksson, Dan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-12-01 -- 2013-12-31 ; 4430000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2007:25982, 2009/8856, AL90 2008:78131
  • Trafikverket 2010/2601
Subject(s): Abstract: Referat saknas.Abstract: No abstract available.
Item type:

Powered by Koha