VTI National Transport Research Database

CEN-standard i praktiken - mot bättre europastandarder (Follow-up on the use of CEN-standards for Aggregates - A basis for their improvement )

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-07-01 -- 2009-09-30 ; 551000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2004:21655
Subject(s): Abstract: Under de senaste åren har en rad nya europeiska standarder för provning och klassificering av ballastmaterial introducerats i Sverige. Inom ett antal år kommer dessa standarder att ses över (med 5 års intervall). Huruvida standarderna revideras eller ej beror på erfarenhetsåterföringen av tillämpning inom CEN-området. Då nya länder tillkommit till EU, kommer dessutom ytterligare aspekter att beaktas vid revideringen. Detta innebär att kraven på teknisk dokumentation för att kunna påverka utformningen av standarderna kommer att öka. Idag är underlaget för hur metoderna fungerar i Sverige mycket bristfällig. Detta innebär att det kommer att bli svårt att föra fram svenska erfarenheter och synpunkter vid revideringen av standarderna. Detta projekt omfattar utvärdering av tillämpning och användning av nya CEN-standarder i Sverige och vilka effekter de fått på vägmaterial samt dess funktionella egenskaper i vägkroppen. Syftet är att identifiera de områden där standarderna bör ändras eller revideras för att passa svenska förhållanden. En samlad erfarenhet kommer att öka möjligheten att beakta svenska förhållanden vid revideringen. Genom SPs och VTIs breda svenska kontaktnät med såväl myndigheter, ballastproducenter som laboratorier finns en unik möjlighet att samla in erfarenhetsuppgifter, sammanställa dessa och föreslå förändringar. I projektet ingår även mindre pilotprojekt där förslag till revideringar utvärderas.Abstract: The new European standards for aggregate have recently been implemented in Sweden. The standards will be continuously reviewed with a five years interval. The basis for their review should be the experience of their use in the member countries. In addition, several new member countries have recently been added to the EG. New aspects have therefore to be considered. Till now there is no systematic compilation of the effect of the implementation and use of these standards. The purpose of this project is to use the very large, national network of laboratories industries and authorities that SP and VTI have in Sweden, to efficiently collect information from the use at laboratories and the effect on production, production control and definition of requirements. Minor pilot projects with laboratory tests may also be included depending on the outcome of the compilation.
Item type:

Powered by Koha