VTI National Transport Research Database

Cykelvägars standard

  • Eriksson, Örjan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-03-01 -- 2009-12-31 ; 52000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att definiera vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållsperspektiv. Det syftar också till att öka kunskapen om hur en cykelväg ska underhållas för att få fler att cykla mer. Projektet är samfinansierat med Vägverket.
Item type:

Powered by Koha