VTI National Transport Research Database

Non Hit Car Pre Study (Non Hit Car Pre Study)

  • Wallin, Andreas
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-29 -- 2009-06-30 ; 969450 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900171
Subject(s): Abstract: Målet med Non Hit car är att utveckla kunskap(industriell/akademisk) inom sensor fusion och säkerhets funktions området. Denna kunskap skall användas för at nå Volvos 2020 vision. Förstudien är ett rent Volvo PV internt projekt. Ambitionen är att i genomförandefasen samarbeta med industriella och akademiska partners.Abstract: Define extent, content and industrial and academic partners for Non Hit Car. Define project structure, development strategies and sensor strategies inorder to be able to bring next generation safety systems to the next level. Secure correct manning with correct competence profile. The goal with Non hit car is to develope detailed knowledge (industrial/academic) within sensor fusion and safety applications. The knowledge shall be used to achieve Volvo Car Corporations 2020 vision The pre study is a internal Volvo Car Corporation project. The ambition is to cooperate with industrial and academic partners in the final part of the project.
Item type:

Powered by Koha