VTI National Transport Research Database

FIA-Kommunikation (FIA communication)

Sponsors, duration, budget: Vägverket, Banverket ; 2003-12-16 -- 2011-12-31 ; 3144000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2006:7357
  • Trafikverket 2010/832
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet arbetar med kommunikativa insatser i förnyelsearbetet. En viktig del är webbplatsen www.fiasverige.se och förvaltning av denna. Information i övrigt i branschen och till övriga intressenter. Vidare ingår att mäta förändringen av branschens image. Kostnaderna för projektet fördelas lika mellan VV och BV.Abstract: The results of the project are presented at conferences, seminars and at a website called FIASverige.
Item type:

Powered by Koha