VTI National Transport Research Database

Vehicle Accident Avoidance System (VAAS) (Vehicle Accident Avoidance System (VAAS))

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-05-01 -- 2009-12-31 ; 1760000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900143
Subject(s): Abstract: Målsättning är att förstudien definerar och planerar de följande etapperna. Projektets syfte är att demonstrera en kostnadseffektiv sensor plattform för fordon som kan användas för att utveckla funktioner för att undvika fordonsrelaterade olyckor. Projektet kommer också att demonstrera och utvärdera förarstödsfunktioner för självkörande bil eller med andra ord lateral fordonskontroll eller automatisk styrning. Projektet ska även demonstrera och utvärdera en intuitiv förarmiljö genom att använda nästa generations head up display teknik.Abstract: To develop a cost efficient sensor platform for collision avoidance systems. Future requirements and OEM visions to develop vehicles were people will not get injured drives the need to develop competence and new sensors.
Item type:

Powered by Koha