VTI National Transport Research Database

Fordonsreglering med framförhållning (Vehicle Control by Using Preview Information – LOOK AHEAD)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-05-01 -- 2009-12-31 ; 1740000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2008:73462
Subject(s): Online resources: Abstract: Fordonets olika styrsystem tillsammans med något slag av digital karta (statisk eller dynamisk) möjliggör nya reglerfunktioner som minskar bränsleförbrukning, ökar trafiksäkerhet och ökar komfort. Om fordonets styrsystem i förväg känner till vertikala och horisontella kurvor, hastighetsgränser, köer, mm så kan man optimera styrningen av hjälpaggregat (kylsystem, kompressorer, mm), drivlina (motor, växellåda), bromsar (hjulbroms, retarder) samt olika farthållarfunktioner (hastighet, avstånd). Projektet kommer dels att arbeta kring kartor, dess gränssnitt och möjliga arkitekturer (informationsmängd, format, bandbredd, upplösning, horisont) och dels med modellering och styrning av de ingående ställdonen (hjälpaggregat, bromsar, drivlina). Målet är att hitta sätt att hantera eller skapa information om vägen, och sedan omsätta denna information till funktionalitet i styrsystem som minskar förbrukning och ökar säkerhet, men som också ger föraren motivation till bättre körning.Abstract: The various in-vehicle control systems together with some sort of map (static, dynamic) make it possible to develop systems that reduce fuel consumption as well as improve road safety and comfort. If the control systems know in advance such things as vertical and horizontal curves, speed limits, congestion, etc, the control of auxiliary units (cooling system, compressors, etc), brakes (wheel brake, retarder), driveline (engine, gear box) as well as cruise control functions (speed, distance) can be optimised. The project will work with maps, their interfaces and architecture (information content, format, bandwidth, resolution, horizon) as well as the modelling and control of the actuators involved (auxiliary systems, brakes, driveline). The aim is to find ways to handle or generate information about the road and then use that information in the control systems to reduce fuel consumption and improve road safety as well as provide the driver with an incentive to better driving.
Item type:

Powered by Koha