VTI National Transport Research Database

Forskningsetik för vägverket

  • Hansson, Sven Ove
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2004-01-01 -- 2009-12-31 ; 523000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2003:27221
Subject(s): Abstract: Projektet ska utreda de forskningsetiska aspekterna på vägverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet, med syfte att skapa förutsättningar för en praktiskt fungerande hantering av dessa frågor inom den löpande FoU-verksamheten. Projektet avses också tjänstgöra som en resurs för Vägverket i dess arbete med forskningsetiska frågor, särskilt i samband med den nya lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet 2003/2004 och som innebär lagstadgade krav om forskningsetisk prövning av delar av FoU-verksamheten.
Item type:

Powered by Koha