VTI National Transport Research Database

Framtagande av metodbeskrivning för avvattning(när ska olika typer av åtgärder användas)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 1720000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:69317
Subject(s): Abstract: Ingen beskrivning i nuläget, uppdateras inom kort.
Item type:

Powered by Koha