VTI National Transport Research Database

FUD-BT Koordinator

  • Skarendahl, Åke
  • AB Svenska Byggsektorns Innovationscentrum (BIC), Svenskt företag eller organisation, 556605-5249
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2009-12-31 ; 800000 kronorRegistration number:
Subject(s): Online resources: Abstract: Koordinatorkostnader på FUD-BT inklusive interna kostnader
Item type:

Powered by Koha