VTI National Transport Research Database

Funktionsblandade stadskvarter, användning av bottenvåning (Mixed use in town planning, use of the basement)

  • Sandahl, Jan
  • TP Group AB, Svenskt företag eller organisation, 556541-2524
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2010-01-15 -- 2010-08-31 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:42639
Subject(s): Abstract: För att skapa funktionsblandning i nya stadskvarter behöver bottenvåningarna användas till verksamhet och angöring vara möjlig från gatan. Detta fungerar ofta inte och kvarteren blir istället rena bostadskvarter. Projektet skall utreda sambanden och föreslå lösningar. Det sker som en del i projektet Den Goda StadenAbstract: Parts of the towns tend to be used just to apartments for living. It would be better if at least the basements will be used to shops etc. The project will study how it could be done.
Item type:

Powered by Koha