VTI National Transport Research Database

Förenklad strukturanalys med hänsyn till olinjär respons

  • Plos, Mario
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-10-01 -- 2007-09-30 ; 180000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2006:20833
Subject(s): Online resources: Abstract: Målsättningen med projektet är att studera möjligheterna att på ett förenklat sätt ta hänsyn till den olinjära responsen i strukturanalyser för bärighetsutredningar av broar. Ingenjörspraxis är idag att använda linjärelastiska analyser för att bestämma snittkrafter och -moment, för att sedan kontrollera bärförmågan lokalt, oftast genom olinjära tvärsnittsanalyser. För noggrannare bärighetsutvärdering har avancerad analys med olinjär finit elementmetod visat sig vara kraftfullt. Det finns dock ett behov av att kunna använda sig av förenklade olinjära analyser som inte är fullt så komplexa att genomföra. Syftet med projektet är att presentera en metod för hur sådana förenklade olinjära analyser kan göras, och hur den komplexa belastningssituationen för broar kan hanteras utan att behöva göra en analys för varje möjlig lastkombination. Projektet utgör en del av Vägverkets bidrag till EU-projektet Sustainable Bridges. Det förväntas resultera i en översikt av existerande metoder för olinjär systemanalys och för att hantera den komplexa belastningssituationen för broar. Rekommendationer för användningen av sådana metoder vid bärighetsutredning av befintliga betongbroar kommer att tas fram om så är möjligt utgående från befintlig kunskap. Resultatet kommer att utgöra en integrerad del av dokumentationen från EU-projektet.
Item type:

Powered by Koha