VTI National Transport Research Database

Förstudie - Funktionskriterier för vägkonstruktioner (Preliminairy study - Functional demands for Pavements)

Sponsors, duration, budget: Vägverket, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) ; 2009-09-01 -- 2010-12-31 ; 700000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:32800
Subject(s): Abstract: Översyn av de krav som VV ställer på vägkosntruktionerna, rimlighetsnivå, behov av andra krav. Hur man mäter och verifierar krav. Abstract: Review of functional demands in road construction.
Item type:

Powered by Koha