VTI National Transport Research Database

Automatisering av fordon (Automation of vehicles)

  • Martinsson, Torbjörn
  • Volvo Construction Equipment AB, Svenskt företag eller organisation, 556021-9338
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-04-01 -- 2011-12-31 ; 2100000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900104
Subject(s): Abstract: Detta projekt lyfter fram aspekterna säkerhet och robusthet kopplat till roadmap mot autonoma maskiner, vilket är strategiskt mycket viktigt och konkurrensfrämjande. Projektet stärker därmed tydligt Volvos förmåga att behålla sin roll som ledande högteknologisk aktör gentemot konkurrenterna. Projektet stärker också den faktiska satsningen Volvo redan gör mot semiautonoma, och autonoma maskiner, genom den tydliga fokuseringen på säkerhet och robusthet. Volvo får en större bredd på sin satsning, vilket ger en stärkt konkurrentposition. Volvo avser också, och får stöd av detta projekt, att tydligt ta en ledande roll för morgondagens autonoma maskiner, och bli en av dem som sätter ramarna för detta. Projektet stärker dessutom samarbetet mellan Volvo och högskolorna, här företrädda av Örebro Universitet, i detta tekniskt och kommersiellt mycket intressanta område. Örebro Universitets fortsätter utveckla sin kompetens mot industriella tillämpningar, med tyngdpunkt på autonoma maskiner. I en förlängning stärker det Sveriges profil inom aktiv säkerhet, robusta system, och autonoma kommersiella produkter.Abstract: Active safety is an important area in progress. Auonomous and semiautonomous machines already exist, and this market for construction equipment will expand considerably in the future. Issues like safety and robustness, for these systems, is and will be even more important during this expansion. And the result of this process, about safety and robustness, has to be in agreement with the strategy for this new kind of machines. This project will challenge these three important areas: safety, robustness, and in accordance with roadmap for autonomous machines. We will: set roadmap towards automous machine with focus on safety and robustness, transfer VTEC´s and Örebro University´s knowledge to Volvo´s construction equipment regarding safety and robustness, building working prototypes with active safety - including robustness - on a fully autonomous wheel loader, and bring back the results to Volvo. This project focus on safety and robustness, connected to roadmap towards autonomous vehicles, which are strategically very important and competitive. The project thereby evidently enhances Volvos capability to keep its position as a high technology leader compared to competitors. The project also strenghtens the actual effort Volvo puts towards semiautonomous, and autonomous vehicles, while focusing on safety and robustness. By this, Volvo expands its efforts, and increases competivity. Volvo aims at, supported by this project, to take one of the lead positions towards tomorrow´s autonomous machines, and become one of the actors that defines this market. Finally, the project improves collaboration between Volvo and universities/high schools, hereby represented by Örebro University, in this - technically and commercially - very interesting area. Örebro thereby continue to improve its competens in industrial built, with focus on automous vehicles. In long terms, this strengthens Swedens profil in active safety, robust control systems, and autonomous and commercial products.
Item type:

Powered by Koha