VTI National Transport Research Database

Gupp - trafiksäkerhet och arbetsmiljö (Bumps - traffic safety and work)

  • Johansson, Roger
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2008-12-31 ; 800000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:6564
Subject(s): Online resources: Abstract: Gupp som anläggs för att öka trafiksäkerheten kan ha en negativ inverkan på bussförarnas arbetsmiljö. Projektet ska analysera arbetsmiljö, komfort och säkerhet genom att mäta befintliga gupp. En jämförelse ska göras med regler för påverkan från helkroppsvibrationer och stötar. En enkel mätmetod för att kontrollera om ett gupp uppfyller kraven för en viss arbetsmiljöhastighet ska tas fram. Berörda parter ska sedan, genom avsiktsförklaringar enligt OLA-metodiken, bidra till att de gupp som av trafiksäkerhetsskäl erfodras på busstråk blir så utformade att de inte är skadliga för busschaufförer.Abstract: Bumps being built to improve road safety can have a negative impact on bus drivers' working environment. The project will analyze the safety, comfort and safety by measuring the current bumps. A comparison is made with the rules of the influence of whole-body vibration and shock. A simple method to check whether a bump meets the requirements for a given work rate must be developed. Interested parties will then, through memoranda of understanding under OLA methodology, contribute to the bumps in the road safety grounds erfodras the bus paths are designed so that they are not harmful to the bus drivers.
Item type:

Powered by Koha