VTI National Transport Research Database

Hantering av Miljödata i AVT (Manage environmental data close to the road network)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-03-15 -- 2009-12-31 ; 150000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:9059
Subject(s): Abstract: Inom Vägdata finns idag såväl en verksamhet som en infrastruktur för att kunna ajourhålla och hantera vägnätsanknutna företeelser. Det är nu beslutat att miljödata ska knytas till vägnätet och hanteras av Vägdata. För att uppnå detta kan det här komma att krävas justeringar i ramverk och tillhandahållande. Syftet med detta projekt blir då att se till hur man kan införa miljödata inom Vägdata på ett optimalt sätt och där man samtidigt förutsätter att ansvaret för ägandet och förvaltningen av miljödata ligger på utpekad verksamhet. Ansatsen är att miljödata ska härbärgeras inom någon av Vägdatas generiska företeelsedatabaser i den s.k. AVT-delen (Allmänna Väg- o Trafikdata)Abstract: The purpose with the project is to store and manage environmental data close to the road network and other road related data
Item type:

Powered by Koha