VTI National Transport Research Database

Hantering av transportsystem på regional nivå i större städer i nordiska länder (Management of transport systems at regional level in nordic cities)

  • Cars, Göran
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2009-12-30 ; 175000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:21967
Subject(s): Abstract: Projektet avser en komplettering av det arbete som tidigare utförts av Jomar Langeland, Norkonsult, (numera stadsplanechef i Drammen kommun) inom utvecklingsprojekt 456: Organisering av transportsystem på regional nivå - En komparativ studie av nordiska stadsregioner. Ämnesområdet är mycket aktuellt och Vägverket har beslutat stödja KTH för att få fram ytterligare resultat från Langelands material. KTH, prof Göran Cars, har även varit kontaktad tidigare av Langeland för vetenskaplig rådgivning.Abstract: The project is an additional work to what earlier has been carried out by Jomar Langeland, Norkonsult, within project nr 456: The organization of transportation systems at regional level - a comparative study of nordic city regions. The topic is of high interest and the Swedish Road Administration has decided to support KTH to extract additional results from Langeland´s material. KTH, prof Göran Cars, has also earlier been contacted by Langeland för scientific advice.
Item type:

Powered by Koha