VTI National Transport Research Database

SEFI - Svensk fordonsindustri i samverkan för Europeisk Forskning och Innovation (SEFI - Swedish vehicle industry in collaboration for European Research and Innovation)

  • Wirmark, Göran
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2011-06-30 ; 5300000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901658
Subject(s): Abstract: Att respektive företag stärker sin egen förmåga att delta i EU:s forsknings-program En gemensam forskningsstrategi för svensk fordonsindustri gentemot EU i samspel med regeringskansliet och myndigheter av relevans. Att tydliggöra och förbättra samordning av hur vi som svenska intressenter agerar gentemot och inom EU Att årligen uppdatera svenska forskningsbehov och dess prioriteringar. Lista och formulera strategiska forskningsområden Framtida Inriktningar och konkreta projekt i linje med dessa
Item type:

Powered by Koha