VTI National Transport Research Database

Inga gubbar på vägen

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2009-12-31 ; 150000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Vid utplacering av tillfälliga trafikanordningar vistas personalen relativt oskyddad. Stora resurser i form av TMA-skydd tas ut men ändå finns det idag ganska mycket arbete som utförs relativt oskyddat.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha