VTI National Transport Research Database

INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques (INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2010-06-30 ; 13481000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL80 A 2009:21945
Subject(s): Abstract: Syftet med detta pilotprojekt är att skapa grunden för en nationell verksamhet för utredningar trafikolycka. En unik och effektiv metod för utredning av olyckor kommer att utvecklas inklusive pre-crash, crash och post-crash fasen när det gäller den mänskliga, fordon och miljö. Ett samarbete mellan fordonsindustrin, kommer Vägverket, läkarmottagning och universitetet utvecklas vidare. Metoden kommer att testas genom att grundligt utreda skala olyckan med datainsamling och analys fall. Ett verktyg för datalagring och extrahering av data kommer att utvecklas. Insamlade data kommer på lång sikt, bidra till ny kunskap om faktorer som bidrar till olyckor och hur passiva och aktiva system fungerar i verkliga olyckor.Abstract: The aim of this pilot project is to create the base for a national activity for traffic accident investigations. A unique and effective methodology for accident investigation will be developed including the pre-crash, crash and post-crash phase in the areas of the human, vehicle and the environment. A co-operation between the vehicle industry, Road Administration, medical service and the university will be further developed. The methodology will be tested through full scale accident investigations including data collection and case analysis. A tool for data storage and extraction of data will be developed. Collected data will, in the long run, contribute to new knowledge about factors contributing to accidents and how passive and active system performs in real-world accident.
Item type:

Powered by Koha