VTI National Transport Research Database

Inventering av bullerdämpande beläggningar

  • Viman, Leif
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-10-01 -- 2009-12-31 ; 182000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:66260
Subject(s): Online resources: Abstract: Det finns många beläggningar med bullerdämpande egenskaper och många vägavsnitt som utförts med syfte att reducera buller. Det saknas dock en samlad bild över dessa objekt. Inom projektet görs därför en inventering av de bullerdämpande beläggningar som utförts i Sverige. I projektet ingår att samla in så mycket uppgifter som möjligt via Vägverkets regioner, kommuner och entreprenörer om respektive objekt i form av upphandlingar, uppföljningar, utförda mätningar, laboratorieprovningar mm. Syftet med projektet är att få överblick över vad som gjorts när det gäller bullerdämpande beläggningar. Dessa uppgifter skall sedan ligga till grund för planeringen av kommande projekt inom forskning och utveckling av bullerdämpande beläggningar.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha