VTI National Transport Research Database

Klimatrelaterade termiska påverkningar på betongkonstruktioner i infrastrukturen

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-06-15 -- 2010-12-31 ; 1575000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2006:27351
Subject(s): Abstract: Klimatrelaterad termisk påverkan är en viktig aspekt vid dimensionering och evaluering av konstruktionssystem i infrastrukturanläggningar. Variationer i temperatur genererar deformationer i konstruktioner och om rörelserna förhindras uppstår krafter i systemet. Dessa kan bidra till sprickbildning och även reducerad bärförmåga för brottmoder med sprött förlopp samt påverkan på utmattningskapacitet. Projektet syftar till att karakterisera klimatpåverkan (lufttemperatur, solstrålning, vind) på betong- och samverkanskonstruktioner så att termiska effekter kan beskrivas probabilistiskt samt predikteras och kontrolleras med bättre precision i projekteringsprocessen. Temperaturprofiler och tvångskrafter i konstruktionen simuleras med FEM-analys. Både yttre tvång (statiskt obestämda konstruktioner) och inre tvång (temperatureffekter pga olinjär temperaturfördelning över tvärsnittet) behandlas. Statistisk simuleringsteknik används för skattning av extrema påverkningar, som avser ge beslutsunderlag för beskrivning av temperatur som "last". Klimatdata från SMHI utnyttjas som bas för dessa simuleringar. Samverkan sker med Brobyggnad, KTH (fältmätningar), Energi- och Byggnadsdesign, LTH (modellering av solstrålning och nattutstrålning), Brandteknik SP (mätning av strålningseffekter) samt Byggnadsfysik, LTH (modellering av värmetransport i tvärsnitt). Projektet förväntas resultera i validerad metodik för säkerhetsmässigt konsistent hantering av termiska effekter vid såväl utformning av nya broar som evaluering av befintliga broar, med hänsyn till klimat, geometrisk utformning och randvillkor i det specifika fallet.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha