VTI National Transport Research Database

Korsnings- och länkmodeller (Models for accidents in junction and on link)

  • Björketun, Urban
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-04-01 -- 2013-12-31 ; 3850000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:24892
Subject(s): Abstract: Det är nödvändigt att inför varje ny planeringsomgång se över och uppdatera de modeller som för länk och korsning beskriver olycksrisker och konsekvenser. En viktig anledning är att relationen döda/skadade hela tiden ändras till en lägre proportion döda. Det nya systemet för att insamla data om olyckor, STRADA, har också inneburit att vad som räknas som länk- resp korsningsolycka har ändrats något. Under 2008 och 2009 införs också hastighetsgränser som är 40,60, 80, 100 och 120 och under senare delen av detta projekt ska dessa följas upp.Abstract: In road-planning it is necessary to have good models to predict accidents and consequences of accidents for road-links and junctions. When looking at the relation between road fatalities and road injuries it is found that the proportion of fatalities is lower and lower. This is one important reason for validation of the models. Another reason is a new procedure of registration of accidents in junctions as the STRADA-system was established in 2003. In 2008 and 2009 speed limits of 40, 60, 80, 100 and 120 were introduced. A follow up is necessary after a few years and this is the latest part of this project.
Item type:

Powered by Koha