VTI National Transport Research Database

LCC vid projektering, byggande och förvaltning av vägar

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 2200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:14945
Subject(s): Abstract: Inom Vägverkets satsning på livscykelkostnadsoptimering ingår att ta fram stöd för bedömning av framtida kostnader för drift och underhåll. I ett tidigare skede togs det Excel-baserade verktyget Vännen07 fram som i sin nuvarande form översiktligt redovisar alla förekommande komponenter i en väganläggning, samt möjliggör kalkyler ingångsvärden i form av t.ex. priser, åtgärdsintervall och diskonteringsränta. I detta skede skall stödet utvecklas ytterligare och provas i flera pilotprojekt.Abstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha