VTI National Transport Research Database

LCC-baserad förvaltning av broar och tunnlar (BoT). (LCC-bases management of bridges and tunnels)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-01 -- 2010-12-31 ; 1200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:17353
  • Trafikverket 2010/9005
Subject(s): Abstract: Enligt fördjupningsdokumentet för broar och tunnlar ska förvaltningsbegreppet utvidgas till att omfatta inte som idag endast drift och underhåll utan även byggnadsfasen då vägförbindelsen skapas. Förvaltningen ska relateras även till själva leveransen, för vilken Samhälle har det fulla ansvaret. Resultat: Förvaltningsmetodik inkl. BatMan-systemet vidareutvecklade för att även stödja att VV:s leveranser till kund sker till lägsta LCC.Abstract: Extended management phase to include also the planning, design an construction phases.
Item type:

Powered by Koha