VTI National Transport Research Database

Ledning och uppföljning av Byggnadsverk

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 250000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Ledning och uppföljning av FoU på Byggnadsverk.
Item type:

Powered by Koha