VTI National Transport Research Database

Ledning och uppföljning Byggnadsverk

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-01-01 -- 2010-12-31 ; 1050000 kronorRegistration number:
Subject(s): Abstract: Ledning och uppföljning av FoU inom Byggnadsverk
Item type:

Powered by Koha