VTI National Transport Research Database

Masshantering - utbildning i miljö och juridik

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-02-01 -- 2009-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:18193
Subject(s): Abstract: Genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten ledde 2007 till att ett antal VV-publikationer gavs ut; vägdikesmassor, sulfidjord, alternativa material och masshantering – administrativa krav. De innehåller råd och rekommendationer som rör teknik, miljö och juridik. För en ekonomiskt och miljömässigt effektiv och juridiskt riktig hantering av massor av olika slag och avfall krävs förändrade arbetssätt och för detta finns ett behov av utbildning. Grunden för utbildningen är nämnda publikationer, förändrade miljöregler samt skapandet av en exempelbank. Kurser/seminarier genomförs på flera platser i landet.
Item type:

Powered by Koha