VTI National Transport Research Database

Masugnsslagg i vägbyggnad - miljöuppföljning

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-01 -- 2012-12-31 ; 611000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:18234
Subject(s): Abstract: Vägverkets tekniska beskrivning från 2005 för användning av masugnsslagg i vägar revideras 2009. För att säkerställa att användaranvisningarna håller måttet så att inga miljöeffekter uppstår i omgivningen krävs verifiering i fält. Ett kontrollprogram med provtagning av grundvatten intill vägar byggda med hyttsten genomförs 2009. Platserna har undersökts tidigare och en mätserie bör sträcka sig även längre än 2009.
Item type:

Powered by Koha