VTI National Transport Research Database

Metod att leverera information utan att behöva databassynk (Delivering of geographic information to databases without synchronizing information)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-02-01 -- 2010-12-31 ; 1000000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:30900
Subject(s): Abstract: Implementering av ny metod för att leverera geografisk information mellan databaser utan att behöva synkronisera informationen.Abstract: Delivering of geographic information to databases without synchronizing information.
Item type:

Powered by Koha