VTI National Transport Research Database

Metoder och utbildning för arbetsterapeuter till körkortsmedicinska bedömare.

  • Larsson, Helena
  • Karolinska institutet, Universitet eller högskola, 202100-2973
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2004-01-01 -- 2008-12-31 ; 637000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2003:27207
Subject(s): Abstract: Projektet avser att i form av doktorandprojekt utveckla en för arbetsterapeuter användbar och tillgänglig bedömningsmetod att användas som en viktig del i körkortsmedicinska utredningar inom sjukvården. Projektet skall även leda fram till en formell vidareutbildning på högskolenivå för arbetsterapeuter (vidareutbildning/specialistutbildning).
Item type:

Powered by Koha