VTI National Transport Research Database

MIRIAM (Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems) (MIRIAM (Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems))

  • Franzén, Gunilla
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-09-01 -- 2011-12-31 ; 2780000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2009:38402
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är ett samarbetsprojekt mellan några europeiska länder samt US Davie, USA. Det ska undersöka vilken betydelse rullmotstånd (däck/vägbana) har på drivmedelsförbrukning och CO2-belastning samt vilken betydelsen är i ett livscykelperspektiv och i relation till andra parametrar. Projektet ska gå igenom existerande data för att dels definiera begreppet rullmotstånd och dels avgöra vilka metoder som finns för att bestämma egenskapen. De delprojekt som föreslås är: 1) Mätmetoder 2) Konstruktionen-/beläggningsegenskapers påverkan på energieffektivitet 3) Betydelsen av rullmotstånd i ett LCA-perspektiv 4) Göra området känt. 5) ImplementeringAbstract: The project is a collaboration between european countries and a part of USA. Existing data on tyre and pavement influence on rolling resistance will be reviewed. Proposed sub projects: 1) Measurement methods 2) Influence of pavement characteristics on energy efficiency 3) Importance of Rolling Resistance on efficiency within LCA framework 4) Raising awareness and external funding 5) Requirements to implementation
Item type:

Powered by Koha