VTI National Transport Research Database

Mobil ATK III (Road Safety CAmera System)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-01-01 -- 2011-04-01 ; 10580000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:15631
  • Trafikverket 2010/8872
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet består av flera delprojekt. Syftet med projektet är att utveckla teknik och arbetsmetoder för hela ATK-systemet för att möjliggöra: - en väsentlig ökning av den andel av vägnätet som övervakas av ATK-systemet - en ökad hastighetsefterlevnad på befintliga och nya sträckor och platser - ett förbättrat stöd för trafikanter att hålla hastigheten - en större flexibilitet i arbetet med mobila enheter - en ökning av andelen ärenden som kan leda till lagföring vid hastighetsöverträdelser Projekt ska också syfta till att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten i ATK-systemet.Abstract: Several projects within the road safety camera system.
Item type:

Powered by Koha