VTI National Transport Research Database

Detektion av förarens sömnighet och distraktion genom sensorfusion (D4SF) (Driver Drowsiness and Distraction Detection by Sensor Fusion (D4SF))

  • Nåbo, Arne
  • Autoliv Development AB, Svenskt företag eller organisation, 556070-0543
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 3330000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900047
Subject(s): Abstract: a) Demonstrator; En passagerarbil utrustad med ett sömn- och distraktionsvarningssystem (D4SF). Bilen skall vara möjlig att köra på allmän väg utan restriktioner (förutom vid prov nattetid då sömnighet provoceras). b) En Sensor Fusion algoritm: En mjukvarumodul som maximerar robusthet i diagnos av sömn och distraktion genom att använda information från flera indikatorer tagna från olika sensorer. Distraktionsalgoritm: En mjukvarumodul för att detektera ouppmärksamhet, optimerad för ett en-kamerasystem under verkliga körförhållanden. c) Specificationer för produktutveckling: Teknisk kravställning, tekniska specifikationer, Feleffektsanalys (FMEA). d) Rapport: Prestanda för D4SF-systemet: Effektivitet och föraracceptans.Abstract: a) Develop and install in a vehicle, a sensor fusion system giving a robust diagnosis of driver drowsiness and distraction. Essential sensors here are a camera monitoring the drivers head- and eye movements and a camera monitoring the road markings. Data from the vehicles own information system will be used. b) Execute test on real roads in order to evlauate system effectiveness and user acceptance. The vehicle will be equipped with a data logging system and redundant primary controls for this purpose. a) Demonstrator; A passenger car equipped with a Drowsiness- and Distraction Warning system (D4SF). The vehicle shall be able to drive on public roads without restrictions (except at tests in night-time where sleepiness is provoked). b) A Sensor Fusion Algorithm: A SW algorithm that maximize the robustness of drowsiness and distraction diagnosis by fusion of information from multiple indicators measured taken from different sensors. Distraction algorithm: A SW algorithm for detection of inattention optimized for a one-camera system in real driving conditions. c) Specifications for product development: Statement of Requirements, System Technical Specification, Failure Mode Effect Analysis (FMEA). d) Report: Performance of the D4SF System. System effectiveness and driver acceptance.
Item type:

Powered by Koha