VTI National Transport Research Database

Ny indelning av jordmaterial för tjäl- och bärighetsegenskaper enligt ny europastandard

  • Hermansson, Åke
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2008-12-31 ; 280000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:16259
Subject(s): Abstract: Enligt Vägverkets nuvarande anvisningar för tjälskydd tillmäts terrassmaterialets jordart mycket stor betydelse. Jordartens egenskaper ingår i beräkningen av tjällyftningen och påverkar därmed på ett påtagligt sätt konstruktionens tjocklek och kostnad. Nuvarande indelning är väldigt grov och speglar inte den stora variation som kan förekomma inom jordarter. I projektet studeras tillämpbarheten av den nya europastandarden genom jämförelse med nuvarande indelning och erfarenheter från utförda frystester. En faktor som studerats vid VTI under 2005 är hur packningsgraden påverkar tjälegenskaperna. Erfarenheten utav dessa studier beaktas också.
Item type:

Powered by Koha