VTI National Transport Research Database

Nya dataslag (New type of data concerning the transport industry)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-05-04 -- 2009-12-31 ; 120000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:15456
Subject(s): Abstract: Vägdata ansvarar idag för att tillhandahålla vägnätsanknutna företeelsedata från ett stort antal typer av företeelser (ex: Väghållare, Slitlager, Hastighetsgräns). Inom transportnäringen finns det ett ökande behov att få tillgång dessa befintliga data, men det finns även intresse att få tillgång till nya dataslag på vägnätet. Exempel på intressanta dataslag som Vägverket gjort provleveranser av till ett transportbranschprojekt (SOLVI) är: lutningar och tvärfall. Syftet med detta projekt är att utreda vilka behov av nya dataslag det finns från transportnäringen. Samt om Vägverket kan tillfredställa dessa behov och i såfall hur detta ska utformas.Abstract: New type of data concerning the transport industry.
Item type:

Powered by Koha