VTI National Transport Research Database

Nya vägkonstruktionskoncept

  • Grauers, Marianne
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-01-01 -- 2008-12-15 ; 512000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2005:25273
Subject(s): Abstract: Detta är ett EU-projekt som behandlar nya koncept för att bygga vägar. Detta ligger väl inom UO 5 och dess konkretiseringsdokument.
Item type:

Powered by Koha