VTI National Transport Research Database

Nytt FIFA samt FIFA-DKÄ (New plan system for the administration of the environment in road working places.)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-06-01 -- 2010-03-01 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:27074
Subject(s): Abstract: Två projektdirektiv har slagits ihop till ett. Äsk har gjorts hos SSub 1) Förstudie - Nytt FIFA (Etapp 1 klart 20091001) 2) Koppling FIFA-DKÄ (Automatisk hämtning av diarienummer) för TA-Plan och Trafikföreskrifter med koppling till kontrakt/upphandlingsdiarienr (Etapp 2 klart 20091231).Abstract: The pre-studies goal is to give the Swedish road administration new planning system for the administration of the environment in road working places.
Item type:

Powered by Koha