VTI National Transport Research Database

Obunda Lager - deformationer i vägkroppen (The goal for this project is to develop a method to predict and calculate deformations in the unbound materials of a pavement)

  • Birgisson, Björn
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-09-01 -- 2011-12-31 ; 2760000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2007:13404
Subject(s): Abstract: Doktorandprojekt som skall ta fram metod för att bedöma deformationer i obundna lager.
Item type:

Powered by Koha